Kontakt

CENTRUM HANDLOWE PASAŻ ŁÓDZKI

Al. Jana Pawła II 30,

93-570 Łódź

tel.: (42) 638-01-10, (42) 638-01-12, (42) 638-01-21

fax.: (42) 638-01-29

e-mail: lodz2@apsysgroup.pl

 

DYREKTOR CH Pasaż Łódzki

Anna Mrzewa

KONTAKT DLA MEDIÓW:

lodz2@apsysgroup.pl

WYNAJEM :

Centrum Handlowe Pasaż Łódzki oferuje wynajem powierzchni handlowych oraz powierzchni reklamowych. 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani długoterminowym wynajmem powierzchni handlowej i lokali gastronomicznych prosimy o kontakt:

Joanna Półkośnik 

jpolkosnik@apsysgroup.pl

tel.: 22 701 92 88

Krótkoterminowym wynajmem stoisk i powierzchni handlowych na galerii oraz powierzchni reklamowych w Centrum Pasaż Łódzki zajmuje się Dyrekcja Centrum:

tel.: 42 638 01 10

e-mail: lodz2@apsysgroup.pl.


DANE SPÓŁKI

Apsys Management sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099267, o numerze NIP: 521-30-21-282, REGON: 016027995, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych.