Godziny Otwarcia Centrum Handlowego

Galeria

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 19:00

Punkt pocztowy
Poniedziałek – czwartek: 11:00 – 13:00 i 13:30-18:00
Piątek: 13:00-16:00 i 16:30-20:00
Sobota i niedziela: nieczynne

Auchan

Poniedziałek – Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela Handlowa: 09:00 – 21:00

Decathlon

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Apteka Dbam o Zdrowie

Pon-Pt: 09:00 – 21:00
Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela niehandlowa: 9:00 – 18:00

Media Expert

Poniedziałek-Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Pasaż Łódzki

Al. Jana Pawła II 30,
93-570 Łódź
tel.: 42 638 01 20
e-mail: Lodz2@sierrabalmain.com

 

Hipermarket Auchan
tel: 42 638 86 00

  • pl

13.04.2024

Teatralne spektakle dla dzieci, warsztaty naukowe i upcyklingowe, animacje z aktorami Teatru Katarynka, konkursy z nagrodami, a także niezwykłe spotkanie z Robotem Kartoniuszem i inne akcje specjalne – tak zapowiada się sobota 13 kwietnia, w Pasażu Łódzkim. Dzień Recyklingu pełen rodzinnych atrakcji został przygotowany przez centrum, z okazji otwarcia w hipermarkecie Auchan pierwszego w Polsce recyklomatu.

Dzień Recyklingu to wydarzenie dla całej rodziny. Od godziny 11.00 do 15.00 w galerii czekać będzie moc atrakcji, które zagwarantują dobrą zabawę i jednocześnie cenne lekcje ekologii.

Dzieci zostaną zaproszone przed scenę, do obejrzenia przedstawienia teatralnego pt. „Frania Recykling, cztery żywioły i ekodancing”. Spektakl Teatru Katarynka, to barwna, muzyczna opowieść o świecie, w którym wprowadzone na życzenie mieszkańców zasady Prezydenta Smolasa doprowadziły do zanieczyszczenia środowiska. Opowieść uczy, że ekologia to nie tylko segregacja śmieci, ale też bardzo rozległa dziedzina nauki. Na scenie nie zabraknie śpiewu, tańca i nietuzinkowych przebojów muzycznych, co sprawi, że dzieci z zaangażowaniem i zaciekawieniem będą śledzić fabułę, a efekty specjalne dodatkowo zaangażują małych widzów do aktywnego udziału w przedstawieniu. Spektakl skierowany jest dla dzieci wieku od 4 do 12 lat. Odbędzie się on dwukrotnie, o godzinie 12.00 i 14.00. Oprócz występów na scenie aktorzy Teatru Katarynka zaproszą dzieci do wspólnej zabawy i animacji.

Niezwykle wartościowym doświadczeniem będą z pewnością także warsztaty naukowe i upcyklingowe. Na uczestników czekać będzie aż 5 różnych aktywności tematycznych, wśród nich tworzenie papieru czerpanego, wyplatanie koszy z papierowej wikliny, a także eksperymenty, pokazy oraz gry multimedialne. Nie zabraknie również konkursów. Ich tematem przewodnim będzie oczywiście recykling, a dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Dodatkową niecodzienną atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych będzie wizyta Robota Kartoniusza. Wyjątkowy gość będzie towarzyszył dzieciom przez cały dzień, chętnie zapozuje z nimi do zdjęć i przybije „piątkę”.

Ekologiczny event został przygotowany, by uświetnić wielkie otwarcie w hipermarkecie Auchan, pierwszego w Polsce pilotażowego recyklomatu. Urządzenie, służy do odbioru pustych, zużytych opakowań, w tym kartonów po napojach. Zostanie uruchomione w związku z tzw. systemem aukcyjnym, który zacznie obowiązywać w całej Polsce od dnia 1 stycznia 2025 roku.

Podczas wydarzenia odbędą się także akcje specjalne z wykorzystaniem nowego urządzenia. Za każde wrzucone do maszyny opakowanie można będzie odebrać bonusy w programie lojalnościowym Auchan, a za oddane szklane butelki, zwrot kaucji. Szczegóły akcji znaleźć będzie można w instrukcji, obok recyklomatu.

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda oso-ba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Po­­da­­jąc ad­­res e-ma­­il wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na po­­da­­ny ad­­res e-ma­­il.
Po­­da­­jąc nu­­mer te­­le­­fo­­nu wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?