Godziny Otwarcia Centrum Handlowego

Galeria

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 19:00

Punkt pocztowy
Poniedziałek – czwartek: 11:00 – 13:00 i 13:30-18:00
Piątek: 13:00-16:00 i 16:30-20:00
Sobota i niedziela: nieczynne

Auchan

Poniedziałek – Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela Handlowa: 09:00 – 21:00

Decathlon

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Apteka Dbam o Zdrowie

Pon-Pt: 09:00 – 21:00
Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela niehandlowa: 9:00 – 18:00

Media Expert

Poniedziałek-Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Pasaż Łódzki

Al. Jana Pawła II 30,
93-570 Łódź
tel.: 42 638 01 20
e-mail: Lodz2@sierrabalmain.com

 

Hipermarket Auchan
tel: 42 638 86 00

  • pl

28.01.2024

Podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w Pasażu Łódzkim odbędzie się akcja bicia rekordu w wiosłowaniu. Uczestnicy akcji zasiądą na ergometrach wioślarskich i wspólnie wezmą udział w sportowej rywalizacji, której głównym celem będzie oczywiście wsparcie WOŚP. Punktem kulminacyjnym imprezy będzie Sztafeta Gwiazd, z udziałem m.in. medalistów Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata.

Sport, zabawa, rywalizacja i przede wszystkim wsparcie celu fundacji – to główne założenia ogólnopolskiej akcji Wiosłowanie dla WOŚP, która organizowana jest już po raz czternasty w centrach handlowych, w różnych miastach Polski. W niedzielę, 28 stycznia, podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy próbę pobicia rekordu w wiosłowaniu podejmą mieszkańcy Łodzi.

Wielkie wiosłowanie odbędzie się w Pasażu Łódzkim. Sportowe emocje rozpoczną się już o godzinie 10.00 i potrwają przez cały dzień, aż do godziny 18.00. Każdy, kto w tym czasie odwiedzi Pasaż Łódzki będzie miał możliwość spróbowania sił
w wiosłowaniu na ergometrze, a za udział w próbie bicia rekordu otrzyma wyjątkowy certyfikat. Goście Pasażu łódzkiego staną do rywalizacji z innymi centrami handlowymi z Bydgoszczy, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Krakowa, Lublina, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Pojedynek polegać będzie na zmobilizowaniu jak największej liczby osób, z których każda pokona na ergometrze wioślarskim dystans 500 metrów.

Oprócz amatorów, którzy za wiosło chwycą po raz pierwszy, w wyścigach, jak co roku wezmą udział także goście VIP, a wśród nich medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, politycy oraz przedstawiciele Urzędu Miasta. Punktem kulminacyjnym tego dnia będzie Sztafeta Gwiazd, z ich udziałem.

Celem sportowym akcji będzie próba pobicia poprzednio ustanowionych rekordów we wspólnym wiosłowaniu, zaś główny zamysł tej inicjatywy to, jak co roku, zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podczas akcji przez cały dzień w Pasażu Łódzkim odbywać się będzie kwestowanie do puszek WOŚP, na tegoroczny cel Orkiestry: diagnostykę i leczenie płuc po pandemii. Dzięki zebranym środkom WOŚP zakupi specjalistyczny sprzęt umożliwiający wczesne wykrywanie oraz terapię chorób płuc. Podarowana przez fundację aparatura trafi na oddziały pulmunologiczne polskich szpitali, umożliwiając skuteczniejsze leczenie dzieci i dorosłych. Posłuży ona do diagnostyki obrazowej, czynnościowej, endoskopowej, torakochirurgii oraz rehabilitacji po przebytych chorobach płuc.

Regulamin Wiosłowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2024

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda oso-ba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Po­­da­­jąc ad­­res e-ma­­il wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na po­­da­­ny ad­­res e-ma­­il.
Po­­da­­jąc nu­­mer te­­le­­fo­­nu wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?