Godziny Otwarcia Centrum Handlowego

Galeria

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 19:00

Punkt pocztowy
Poniedziałek – czwartek: 11:00 – 13:00 i 13:30-18:00
Piątek: 13:00-16:00 i 16:30-20:00
Sobota i niedziela: nieczynne

Auchan

Poniedziałek – Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela Handlowa: 09:00 – 21:00

Decathlon

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Apteka Dbam o Zdrowie

Pon-Pt: 09:00 – 21:00
Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela niehandlowa: 9:00 – 18:00

Media Expert

Poniedziałek-Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Pasaż Łódzki

Al. Jana Pawła II 30,
93-570 Łódź
tel.: 42 638 01 20
e-mail: Lodz2@sierrabalmain.com

 

Hipermarket Auchan
tel: 42 638 86 00

  • pl

7.11.2020

Drodzy Klienci,

Przestrzegając zaleceń i sugestii kierowanych przez organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo epidemiologiczne Pasaż Łódzki zdecydował się odłożyć w czasie wydarzenie „Eko Styl”.

Stosowanie wszelkich dostępnych metod, powstrzymujących rozprzestrzenianie się wirusa, a przede wszystkich troska o bezpieczeństwo klientów, będące najwyższym priorytetem zdecydowały o odwołaniu zaplanowanych na najbliższy czas akcji marketingowych w Centrum. O nowym terminie wydarzeń Centrum informować będzie poprzez różne, dostępne formy i kanały komunikacji, z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia czasowego.

Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy zdrowia!

Czy wiesz, że rzucona w lesie butelka plastikowa oraz styropianowa tacka do żywności rozkłada się 500 lat? A szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny? W celu dbania o naszą planetę warto zaczynać od małych kroków, które mogą mieć duży wpływa na czystość naszego środowiska.

Już 7 listopada w Pasażu Łódzkim będzie można wygrać domowe zgniatarki, które z pewnością zredukują ilość zajmowanego miejsca przez odpady, a co za tym idzie ilość wyrzucanych worków na śmieci. Wpadnij do Pasażu w godzinach 10:00 – 17:00, zrób zakupy za min. 50 zł w sklepach na terenie galerii (można łączyć 2 paragony) i zaprezentuj je w swojej eko torbie wraz z paragonami! Śpiesz się! Liczba nagród w każdej godzinie jest ograniczona.

To jeszcze nie koniec niespodzianek! Do akcji zapraszamy szkoły oraz przedszkola! Mali projektanci w wieku 5-8 lat mogą zaprezentować swój Eko Styl i zaprojektować torbę płócienną, którą otrzymają od nas. Z 10 placówek, które wezmą udział w zabawie, nagrodzimy 3 najbardziej kreatywne prace wystrzałowymi nagrodami: I miejsce zostanie nagrodzone podarunkową o wartości 600 zł do salonu Empik, a II oraz III miejsce uhonorujemy kartą podarunkową wartą 200 zł do sklepu Toys’R’Us. Jeśli znasz kreatywne maluchy to zgłoś je do konkursu podczas akcji w Pasażu Łódzkim. Placówki przedszkolne i szkolne mogą zgłaszać się do konkursu również indywidualnie na adres…. Projekty dzieci będą dostępne w naszej galerii na Facebooku.

Bądź z nami EKO!

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda oso-ba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Po­­da­­jąc ad­­res e-ma­­il wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na po­­da­­ny ad­­res e-ma­­il.
Po­­da­­jąc nu­­mer te­­le­­fo­­nu wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?