Godziny Otwarcia Centrum Handlowego

Galeria

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 19:00

Punkt pocztowy
Poniedziałek – czwartek: 11:00 – 13:00 i 13:30-18:00
Piątek: 13:00-16:00 i 16:30-20:00
Sobota i niedziela: nieczynne

Auchan

Poniedziałek – Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela Handlowa: 09:00 – 21:00

Decathlon

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Apteka Dbam o Zdrowie

Pon-Pt: 09:00 – 21:00
Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela niehandlowa: 9:00 – 18:00

Media Expert

Poniedziałek-Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Pasaż Łódzki

Al. Jana Pawła II 30,
93-570 Łódź
tel.: 42 638 01 20
e-mail: Lodz2@sierrabalmain.com

 

Hipermarket Auchan
tel: 42 638 86 00

 • pl

28-29.05.2021

Już w połowie czerwca Pasaż Łódzki startuje z autorskim projektem stworzenia placu zabaw ZERO WASTE. Jest to pierwsza taka inicjatywa w Łodzi, a nawet w Polsce. Celem akcji jest propagowanie działań ekologicznych oraz pokazanie jak nadać przedmiotom drugie życie, zgodnie z ideą zero waste. Dodatkowo plac zabaw opierać się będzie na elementach edukacyjnych oraz doznaniach sensorycznych, które wspierają rozwój dziecka. Do współpracy nad tym projektem zaprosiliśmy specjalistów z dziedziny ekologii, architektury krajobrazu oraz rozwoju dzieci. Merytorycznie wspierają nas Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Gabinet Sensoriko- Akademia Dobrej Postawy w Łodzi oraz Pracownia Architektury Krajobrazu – HAŁUCHA STUDIO.

Chcielibyśmy zaprosić do współpracy Was wszystkich, mieszkańców Łodzi i okolic. Do budowy placu zabaw wykorzystamy przedmioty z Waszych domów. Wraz z zespołem ekspertów przygotowaliśmy listę rzeczy, które będziemy mogli wykorzystać do stworzenia tego wyjątkowego miejsca. 28 i 29 maja organizujemy zbiórkę potrzebnych przedmiotów:

 • Opony
 • Kołpaki
 • Nakrętki
 • Puszki konserwowe
 • Płyty CD
 • Guziki
 • Akcesoria kuchenne (garnki, talerze, lejki, sztućce, pokrywki, tarki, patelnie)
 • Butelki – szklane i plastikowe
 • Miski – plastikowe i metalowe
 • Korki od wina
 • Piłki
 • Zużyte zabawki
 • Instrumenty (cymbałki, dzwonki)
 • Stare meble
 • Ramki drewniane
 • Wytłaczanki
 • Wiadra – plastykowe i metalowe
 • Kosze
 • I wszystko, co przyjdzie Wam do głowy – wspólnie ocenimy, czy przyda się na placu budowy!

Punkt zbiórki znajdować się będzie na zewnątrz, pomiędzy wejściami do Pasażu i działać będzie w godzinach 10:00 – 18:00.  Dołącz do akcji aby już 11 czerwca móc zobaczyć efekty naszych działań!

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda oso-ba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Po­­da­­jąc ad­­res e-ma­­il wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na po­­da­­ny ad­­res e-ma­­il.
Po­­da­­jąc nu­­mer te­­le­­fo­­nu wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?