Godziny Otwarcia Centrum Handlowego

Galeria

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 19:00

Punkt pocztowy
Poniedziałek – czwartek: 11:00 – 13:00 i 13:30-18:00
Piątek: 13:00-16:00 i 16:30-20:00
Sobota i niedziela: nieczynne

Auchan

Poniedziałek – Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela Handlowa: 09:00 – 21:00

Decathlon

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Apteka Dbam o Zdrowie

Pon-Pt: 09:00 – 21:00
Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela niehandlowa: 9:00 – 18:00

Media Expert

Poniedziałek-Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Pasaż Łódzki

Al. Jana Pawła II 30,
93-570 Łódź
tel.: 42 638 01 20
e-mail: Lodz2@sierrabalmain.com

 

Hipermarket Auchan
tel: 42 638 86 00

  • pl

11.06.2021

Już w najbliższy piątek 11.06.2021 będziemy mogli się z Wami podzielić naszym najnowszym przedsięwzięciem. Jest naprawdę wyjątkowe i dodajmy – pierwsze i jedyne w całym kraju, ponieważ opiera się na idei zero waste. Tworzymy plac zabaw, którego elementami będą przedmioty już wcześniej użyte, ale idealnie nadające się do ponownego wykorzystania. Dzięki temu najmłodsi odwiedzający Pasaż będą mieć szansę na doskonałą zabawę, a środowisko nie ucierpi! Jakie przedmioty wejdą w skład atrakcji na placu? To materiały, które pozyskaliśmy dzięki Waszemu wsparciu podczas majowej zbiórki – akcesoria AGD, domowe tekstylia, palety a nawet opony! To dzięki Wam mogliśmy nadać przedmiotom, uważanym za niepotrzebne, drugie życie. Nad całym projektem czuwają specjaliści, którzy zamienią przekazane przedmioty w bezpieczną przestrzeń dla dzieci. Koniecznie musicie sprawdzić czym jest Ściana Muzyczna czy Ścieżka Sensoryczna – brzmi tajemniczo – prawda? To tylko dwa z wielu elementów Ekologicznego Placu Zero Waste – zostały one skonstruowane w sposób zapewniający dzieciom doznania sensoryczne, wpływające na ich rozwój – przy jednoczesnym zagwarantowaniu świetnej zabawy. Ta unikatowa na skalę kraju inicjatywa nie byłaby możliwa bez wsparcia naszych partnerów merytorycznych – Hałucha Studio – Pracownia Architektury Krajobrazu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Sensoriko – Akademia Dobrej Postawy www.sensoriko.pl. Nasza wyjątkowa instalacja została objęta honorowym patronatem: Prezydent Miasta Łodzi – Pani Hanny Zdanowskiej oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Patronami medialnymi projektu są: MiastoDzieci.pl, Plaster Łódzki oraz Radio SuperNova.

Wszystkim Partnerom i Patronom bardzo dziękujemy za wsparcie w przygotowaniu tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Ekologiczny Plac Zabaw ZERO WASTE będzie otwarty codziennie w godzinach pracy Pasażu Łódzkiego do dnia 27.06.2021 włącznie, a wstęp do niego jest bezpłatny. W dniu otwarcia organizatorzy przewidzieli ekogadżety oraz upominki dla pierwszych odwiedzających!

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa – na placu obowiązują obostrzenia zgodne z panującymi w pomieszczeniach zamkniętych – zasłanianie ust i nosa, dystans, dezynfekcja.

REGULAMIN KONKURSU

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda oso-ba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Po­­da­­jąc ad­­res e-ma­­il wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na po­­da­­ny ad­­res e-ma­­il.
Po­­da­­jąc nu­­mer te­­le­­fo­­nu wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?