Godziny Otwarcia Centrum Handlowego

Galeria

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 19:00

Punkt pocztowy
Poniedziałek – czwartek: 11:00 – 13:00 i 13:30-18:00
Piątek: 13:00-16:00 i 16:30-20:00
Sobota i niedziela: nieczynne

Auchan

Poniedziałek – Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela Handlowa: 09:00 – 21:00

Decathlon

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Apteka Dbam o Zdrowie

Pon-Pt: 09:00 – 21:00
Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela niehandlowa: 9:00 – 18:00

Media Expert

Poniedziałek-Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Pasaż Łódzki

Al. Jana Pawła II 30,
93-570 Łódź
tel.: 42 638 01 20
e-mail: Lodz2@sierrabalmain.com

 

Hipermarket Auchan
tel: 42 638 86 00

  • pl

06.12-15.12.2019

Uwaga, uwaga!

Dostaliśmy właśnie wiadomość od Świętego Mikołaja o zaginięciu  5 reniferów na terenie Pasażu Łódzkiego! To  ogromna strata, która może zaważyć na tym, czy w noc Bożego Narodzenia Mikołaj zdąży obdarować prezentami dzieci z całego świata. Właśnie dlatego potrzebuje on Waszej pomocy!

Renifery ukryły się na specjalnych naklejkach. Aby wziąć udział w zabawie i pomóc Mikołajowi uratować Święta wystarczy, że:

– Zrobicie zakupy za kwotę min. 100 zł w dowolnych sklepach naszego Centrum Handlowego z wyłączeniem Auchan

– Pobierzecie aplikację VIUU z Google Play bądź AppStore

– Zeskanujecie naklejki z reniferem na terenie centrum i postąpicie zgodnie z instrukcją w aplikacji

Gdy uda Wam się odnaleźć wszystkie 5 reniferów, otrzymacie w aplikacji specjalny kupon, który wraz z paragonem będzie upoważniał do odbioru Rudolfa. Małe pluszowe renifery czekają niecierpliwie na swoich nowych właścicieli w Punkcie Obsługi Akcji.

Jeśli jednak nie uda Wam się znaleźć wszystkich reniferów to nic straconego! Nadal macie szansę na świąteczną maskotkę. Wystarczy, że zrobicie zakupy na łączną kwotę powyżej 300 zł na maksymalnie dwóch paragonach, z których co najmniej jeden powinien pochodzić ze sklepów znajdujących się w naszej Galerii (drugi z paragonów może być z hipermarketu Auchan, lub z innego sklepu Galerii),  a duży Renifer będzie Twój!

Akcja trwa od 6 do 15 grudnia. Godziny otwarcia Punktu Obsługi Akcji: 11:00 – 18:00 w dni powszednie, soboty i niedziele handlowe. Regulamin promocji dostępny jest w Punkcie Obsługi Akcji oraz w siedzibie Organizatora (Valkea Media S.A., ul. Jerzego Ficowskiego 15 | 01-747 Warszawa).

Śpieszcie się, bo ilość reniferów, którą mamy do rozdania jest ograniczona.

Gotowi na poszukiwania?

 

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda oso-ba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Po­­da­­jąc ad­­res e-ma­­il wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na po­­da­­ny ad­­res e-ma­­il.
Po­­da­­jąc nu­­mer te­­le­­fo­­nu wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?