Godziny Otwarcia Centrum Handlowego

Galeria

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 19:00

Punkt pocztowy
Poniedziałek – czwartek: 11:00 – 13:00 i 13:30-18:00
Piątek: 13:00-16:00 i 16:30-20:00
Sobota i niedziela: nieczynne

Auchan

Poniedziałek – Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela Handlowa: 09:00 – 21:00

Decathlon

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Apteka Dbam o Zdrowie

Pon-Pt: 09:00 – 21:00
Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela niehandlowa: 9:00 – 18:00

Media Expert

Poniedziałek-Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Pasaż Łódzki

Al. Jana Pawła II 30,
93-570 Łódź
tel.: 42 638 01 20
e-mail: Lodz2@sierrabalmain.com

 

Hipermarket Auchan
tel: 42 638 86 00

  • pl

16.05.2024

Już w czwartek 16 maja, w Pasażu Łódzkim odbędzie się pierwsza edycja wielkiego wietrzenia domów, czyli Garażowe Łowy. Wydarzenie wpisuje się w ideę zero waste i jest doskonałą okazją do nadania drugiego życia niepotrzebnym już przedmiotom. Natomiast dla fanów tzw. „perełek z drugiej ręki” wyprzedaż garażowa, to szansa na złowienie oryginalnych, niepowtarzalnych ubrań, akcesoriów i innych „skarbów”. Trwają zapisy na listę wystawców.

Z myślą o wszystkich, którzy podczas wiosennych porządków odkryli nadmiar niepotrzebnych przedmiotów, Pasaż Łódzki organizuje wielką wyprzedaż garażową. Już w czwartek 16 maja, po raz pierwszy odbędą się tu Garażowe Łowy.

Od godziny 17.00 do 20.00, w pasażu centrum rozstawią się wystawcy, którzy zaprezentują całe kolekcje przedmiotów, poszukających nowych właścicieli. Na wyprzedaży można wystawić nie tylko ubrania i dodatki, ale także m.in. meble, sprzęty gospodarstwa domowego, porcelanę, ceramikę, zabawki, książki, płyty CD czy płyty winylowe i inne rozmaite bibeloty.

Tym samym Garażowe Łowy dają szansę na sprzedaż zbędnych, zalegających w kącie domu rzeczy, zaś dla odwiedzających to idealne miejsce na poszukiwania unikalnych skarbów i „złowienie” zakupowych perełek, niedostępnych w sieciowej, komercyjnej sprzedaży. Wydarzenie ma charakter ekologiczny i przyczynia się do wspierania postaw zero waste.

Wszyscy chętni do wzięcia udziału w Garażowych Łowach, w roli wystawcy, mogą wysyłać swoje zgłoszenie mailowo, na adres lodz2@sierrabalmain.com Zapisy trwają do 13 maja 2024 r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i możliwy jedynie dla osób pełnoletnich. Organizacja stoiska i jego wyposażenie, jak stoły, koce czy wieszaki, leży po stronie wystawców.

REGULAMIN CYKLU WYDARZEŃ „WYPRZEDAŻ GARAŻOWA”

DEKLARACJA UDZIAŁU W WYDARZENIU W RAMACH CYKLU „WYPRZEDAŻ GARAŻOWA”

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda oso-ba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Po­­da­­jąc ad­­res e-ma­­il wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na po­­da­­ny ad­­res e-ma­­il.
Po­­da­­jąc nu­­mer te­­le­­fo­­nu wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie po­­da­­nych prze­­ze mnie da­­nych oso­­bo­­wych przez Sta­­ge Łódź sp. z o.o. w ce­­lu ma­r­ke­­ti­n­go­­wym, re­­a­li­­zo­­wa­­nym po­­przez wy­­sy­­ła­­nie in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Pa­­saż Łó­dz­ki dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?